Fjalori

Arsimimi» Obrazovanje

games images

arheologija
Arkeologjia

games images

atom
Atomi

games images

ploča
Tabela

games images

izračun
Llogaritja

games images

kalkulator
Llogaritësi

games images

potvrda
Çertifikata

games images

kreda
Shkumësi

games images

razred
Klasa

games images

šestar
Kompasi

games images

kompas
Busulla

games images

zemlja
Vendi

games images

tečaj
Kursi

games images

diploma
Diploma

games images

strane svijeta
Drejtimi

games images

obrazovanje
Arsimimi

games images

filter
Filtri

games images

formula
Formula

games images

geografija
Gjeografia

games images

gramatika
Gramatika

games images

znanje
Dituria

games images

jezik
Gjuha

games images

nastava
Mësimi

games images

knjižnica
Biblioteka

games images

književnost
Literatura

games images

matematika
Matematika

games images

mikroskop
Mikroskopi

games images

broj
Numri

games images

broj
Numri

games images

pritisak
Presioni

games images

prizma
Prizmi

games images

profesor
Profesori

games images

piramida
Piramidale

games images

radioaktivnost
Radioaktiviteti

games images

vaga
Shkallët

games images

svemir
Hapësira

games images

statistika
Statistikat

games images

studij
Studimet

games images

slog
Rrokje

games images

tabela
Tabela

games images

prijevod
Përkthimi

games images

trokut
Trekëndëshi

games images

prijeglas
Umlauti

games images

sveučilište
Universiteti

games images

karta svijeta
Harta e botës