Finance - 资产


自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
bankomat


帐户
zhànghù
račun


银行
yínháng
banka


纸币
zhǐbì
bankovec


支票
zhīpiào
ček


收款处
shōu kuǎn chù
blagajna


硬币
yìngbì
kovanec


货币
huòbì
valuta


钻石
zuànshí
diamant


美元
měiyuán
dolar


捐赠
juānzèng
donacija


欧元
ōuyuán
evro


汇率
huìlǜ
menjalni tečaj


黄金
huángjīn
zlato


奢侈品
shēchǐ pǐn
razkošje


交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
borzni tečaj


会员
huìyuán
članstvoqián
denar


百分比
bǎifēnbǐ
odstotek


储蓄罐
chúxù guàn
šparovček


价格标签
jiàgé biāoqiān
oznaka s ceno


钱包
qiánbāo
denarnica


收据
shōujù
račun


证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
borza


贸易
màoyì
trgovina


财宝
cáibǎo
zaklad


钱包
qiánbāo
denarnica


财富
cáifù
bogastvo