Mesto - Місто


аеропорт
aeroport
letališče


житловий будинок
zhytlovyy budynok
stanovanjska hiša


банк
bank
banka


велике місто
velyke misto
velemesto


велосипедна доріжка
velosypedna dorizhka
kolesarska pot


гавань для човнів
havanʹ dlya chovniv
marina


столиця
stolytsya
glavno mesto


дзвоновий дзвін
dzvonovyy dzvin
zvončki


кладовище
kladovyshche
pokopališče


кінотеатр
kinoteatr
kino


місто
misto
mesto


карта міста
karta mista
zemljevid mesta


злочинність
zlochynnistʹ
kriminal


демонстрація
demonstratsiya
demonstracija


ярмарок
yarmarok
sejem


пожежна команда
pozhezhna komanda
gasilci


фонтан
fontan
vodnjak


сміття
smittya
smeti


порт
port
pristanišče


готель
hotelʹ
hotel


гідрант
hidrant
hidrant


орієнтир
oriyentyr
simbol


поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
poštni nabiralnik


сусідство
susidstvo
soseska


неонове освітлення
neonove osvitlennya
neonska svetloba


нічний клуб
nichnyy klub
nočni klub


старе місто
stare misto
staro mesto


опера
opera
opera


парк
park
park


лавка у парку
lavka u parku
klop v parku


місце стоянки
mistse stoyanky
parkirišče


телефонна будка
telefonna budka
telefonska govorilnica


поштовий індекс
poshtovyy indeks
poštna številka


в'язниця
v'yaznytsya
zapor


пивна
pyvna
gostilna


пам'ятки
pam'yatky
znamenitosti


горизонт
horyzont
obzorje


вуличний ліхтар
vulychnyy likhtar
ulična svetilka


туристичне бюро
turystychne byuro
turistična pisarna


башта
bashta
stolp


тунель
tunelʹ
tunel


транспортний засіб
transportnyy zasib
vozilo


село
selo
vas


водонапірна башта
vodonapirna bashta
vodni stolp