Umetnost - Мистецтво


оплески
oplesky
aplavz


мистецтво
mystetstvo
umetnost


уклін
uklin
priklon


пензель
penzelʹ
čopič


книжка-розмальовка
knyzhka-rozmalʹovka
pobarvanka


танцівниця
tantsivnytsya
plesalka


малюнок
malyunok
risba


галерея
halereya
galerija


вітраж
vitrazh
stekleno okno


графіті
hrafiti
grafiti


художнє ремесло
khudozhnye remeslo
umetnostna obrt


мозаїка
mozayika
mozaik


настінний живопис
nastinnyy zhyvopys
zidna poslikava


музей
muzey
muzej


вистава
vystava
uprizoritev


картина
kartyna
slika


вірш
virsh
pesem


скульптура
skulʹptura
kip


пісня
pisnya
pesem


статуя
statuya
kip


акварель
akvarelʹ
akvarel