Avto - Автомобіль


повітряний фільтр
povitryanyy filʹtr
zračni filter


аварія
avariya
okvara


автомобіль для житла
avtomobilʹ dlya zhytla
avtodom


автомобільний акумулятор
avtomobilʹnyy akumulyator
akumulator


дитяче сидіння
dytyache sydinnya
otroški sedež


збиток
zbytok
škoda


дизель
dyzelʹ
dizel


вихлопна труба
vykhlopna truba
izpuh


спущена шина
spushchena shyna
predrta pnevmatika


автозаправна станція
avtozapravna stantsiya
črpalka za gorivo


фара
fara
žaromet


капот двигуна
kapot dvyhuna
pokrov motorja


домкрат
domkrat
dvigalka za avto


резервна каністра
rezervna kanistra
rezervna ročka


звалище
zvalyshche
odpad


задня частина кузова
zadnya chastyna kuzova
zadek


задня фара
zadnya fara
zadnja luč


дзеркало заднього виду
dzerkalo zadnʹoho vydu
vzvratno ogledalo


поїздка
poyizdka
vožnja


обід
obid
platišče


свічка запалювання
svichka zapalyuvannya
svečka


спідометр
spidometr
tahometer


штраф
shtraf
globni listek


шина
shyna
pnevmatika


служба евакуації машин
sluzhba evakuatsiyi mashyn
vlečna služba


автомобіль старої моделі
avtomobilʹ staroyi modeli
oldtimer


колесо
koleso
kolo