Pohištvo - Меблі


крісло
krislo
naslonjač


ліжко
lizhko
postelja


постільні речі
postilʹni rechi
posteljnina


книжкова полиця
knyzhkova polytsya
knjižna polica


килим
kylym
preproga


стілець
stiletsʹ
stol


комод
komod
predalnik


колиска
kolyska
zibelka


шафа
shafa
omara


фіранка
firanka
zavesa


гардина
hardyna
zavesa


письмовий стіл
pysʹmovyy stil
miza


вентилятор
ventylyator
ventilator


доріжка
dorizhka
blazina


манеж
manezh
stajica


крісло-гойдалка
krislo-hoydalka
gugalni stol


сейф
seyf
sef


місце
mistse
sedež


поличка
polychka
regal


приставний стіл
prystavnyy stil
odlagalna mizica


диван
dyvan
kavč


табурет
taburet
stolček


стіл
stil
miza


настільна лампа
nastilʹna lampa
namizna svetilka


відро для сміття
vidro dlya smittya
koš za smeti