Finance - Фінанси


банкомат
bankomat
bankomat


рахунок
rakhunok
račun


банк
bank
banka


банкнота
banknota
bankovec


чек
chek
ček


каса
kasa
blagajna


монета
moneta
kovanec


валюта
valyuta
valuta


алмаз
almaz
diamant


долар
dolar
dolar


пожертва
pozhertva
donacija


євро
yevro
evro


обмінний курс
obminnyy kurs
menjalni tečaj


золото
zoloto
zlato


розкіш
rozkish
razkošje


біржовий курс
birzhovyy kurs
borzni tečaj


членство
chlenstvo
članstvo


гроші
hroshi
denar


відсоток
vidsotok
odstotek


скарбничка
skarbnychka
šparovček


цінник
tsinnyk
oznaka s ceno


гаманець
hamanetsʹ
denarnica


квитанція
kvytantsiya
račun


біржа
birzha
borza


торгівля
torhivlya
trgovina


скарб
skarb
zaklad


портмоне
portmone
denarnica


багатство
bahat·stvo
bogastvo