Poklici - Професії


архітектор
arkhitektor
arhitekt


астронавт
astronavt
astronavt


перукар
perukar
frizer


коваль
kovalʹ
kovač


боксер
bokser
boksar


тореадор
toreador
bikoborec


бюрократ
byurokrat
birokrat


службове відрядження
sluzhbove vidryadzhennya
poslovno potovanje


підприємець
pidpryyemetsʹ
poslovnež


м'ясник
m'yasnyk
mesar


автомеханік
avtomekhanik
avtomehanik


доглядач
dohlyadach
hišnik


прибиральниця
prybyralʹnytsya
čistilka


клоун
kloun
klovn


колега
koleha
kolega


диригент
dyryhent
dirigent


кухар
kukhar
kuhar


ковбой
kovboy
kavboj


стоматолог
stomatoloh
zobozdravnik


детектив
detektyv
detektiv


водолаз
vodolaz
potapljač


лікар
likar
zdravnik


лікар
likar
zdravnica


електрик
elektryk
električar


учениця
uchenytsya
študentka


пожежник
pozhezhnyk
gasilec


рибалка
rybalka
ribič


футболіст
futbolist
igralec nogometa


бандит
bandyt
gangster


садівник
sadivnyk
vrtnar


гравець у гольф
hravetsʹ u holʹf
igralec golfa


гітарист
hitaryst
kitarist


мисливець
myslyvetsʹ
lovec


декоратор
dekorator
notranji oblikovalec


суддя
suddya
sodnik


байдарочник
baydarochnyk
kajakaš


чаклун
chaklun
čarovnik


учень
uchenʹ
učenec


марафонець
marafonetsʹ
maratonski tekač


музикант
muzykant
glasbenik


черниця
chernytsya
nuna


професія
profesiya
poklic


офтальмолог
oftalʹmoloh
okulist


оптик
optyk
optik


художник
khudozhnyk
slikar


розношувач газет
roznoshuvach hazet
raznašalec časopisov


фотограф
fotohraf
fotograf


пірат
pirat
pirat


сантехнік
santekhnik
vodovodar


поліцейський
politseysʹkyy
policist


носій
nosiy
nosilec prtljage


ув'язнений
uv'yaznenyy
zapornik


секретар
sekretar
tajnica


шпигун
shpyhun
vohun


хірург
khirurh
kirurg


вчителька
vchytelʹka
učiteljica


злодій
zlodiy
tat


водій вантажівки
vodiy vantazhivky
voznik tovornjaka


безробіття
bezrobittya
brezposelnost


офіціантка
ofitsiantka
natakarica


мийник вікон
myynyk vikon
čistilec oken


робота
robota
delo


робочий
robochyy
delavec