Stanovanje - Квартира


кондиціонер
kondytsioner
klimatska naprava


квартира
kvartyra
stanovanje


балкон
balkon
balkon


підвал
pidval
klet


ванна
vanna
kad


ванна кімната
vanna kimnata
kopalnica


дзвінок
dzvinok
zvonec


жалюзі
zhalyuzi
žaluzije


димова труба
dymova truba
dimnik


чистячий засіб
chystyachyy zasib
čistilo


кондиціонер
kondytsioner
hladilna naprava


стійка
stiyka
pult


тріщина
trishchyna
razpoka


подушка
podushka
blazina


двері
dveri
vrata


дверний молоток
dvernyy molotok
trkalo


контейнер для сміття
konteyner dlya smittya
smetnjak


ліфт
lift
dvigalo


вхід
vkhid
vhod


паркан
parkan
ograja


пожежна сигналізація
pozhezhna syhnalizatsiya
požarni alarm


камін
kamin
kamin


квітковий горщик
kvitkovyy horshchyk
cvetni lonec


гараж
harazh
garaža


сад
sad
vrt


опалення
opalennya
ogrevanje


будинок
budynok
hiša


номер будинку
nomer budynku
hišna številka


прасувальна дошка
prasuvalʹna doshka
likalna deska


кухня
kukhnya
kuhinja


орендодавець
orendodavetsʹ
najemodajalec


вимикач
vymykach
stikalo za luč


вітальня
vitalʹnya
dnevna soba


поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
poštni nabiralnik


мармур
marmur
marmor


штепсельна розетка
shtepselʹna rozetka
vtičnica


басейн
baseyn
bazen


веранда
veranda
veranda


радіатор
radiator
radiator


переїзд
pereyizd
selitev


оренда
orenda
najem


туалет
tualet
stranišče


покрівельна черепиця
pokrivelʹna cherepytsya
strešnik


душ
dush
tuš


сходи
skhody
stopnice


піч
pich
peč


кабінет
kabinet
delovna soba


водопровідний кран
vodoprovidnyy kran
vodna pipa


плитка
plytka
ploščica


туалет
tualet
stranišče


пилосос
pylosos
sesalec


стіна
stina
zid


шпалери
shpalery
tapeta


вікно
vikno
okno