Tehnologija - Техніка


повітряний насос
povitryanyy nasos
črpalka na zrak


аерофотозйомка
aerofotozyomka
posnetek z zraka


кулькопідшипник
kulʹkopidshypnyk
kroglični ležaj


батарея
batareya
baterija


велосипедний ланцюг
velosypednyy lantsyuh
veriga na kolesu


кабель
kabelʹ
kabel


кабельний барабан
kabelʹnyy baraban
kabelski boben


фотоапарат
fotoaparat
fotoaparat


касета
kaseta
kaseta


зарядний пристрій
zaryadnyy prystriy
polnilnik


кабіна
kabina
kokpit


зубчасте колесо
zubchaste koleso
zobato kolo


кодовий замок
kodovyy zamok
kombinacijska ključavnica


комп'ютер
komp'yuter
računalnik


кран
kran
žerjav


комп'ютерний системний блок
komp'yuternyy systemnyy blok
namizje


бурова установка
burova ustanovka
vrtalna ploščad


дисковід
dyskovid
pogon


цифровий відеодиск DVD
tsyfrovyy videodysk DVD
DVD


електродвигун
elektrodvyhun
električni motor


енергія
enerhiya
energija


екскаватор
ekskavator
bager


факс
faks
telefaks naprava


кінокамера
kinokamera
filmska kamera


дискета
dysketa
disketa


захисні окуляри
zakhysni okulyary
zaščitna očala


жорсткий диск
zhorstkyy dysk
trdi disk


джойстик
dzhoystyk
kontrolna ročica


клавіша
klavisha
tipka


вивантаження
vyvantazhennya
pristanek


ноутбук
noutbuk
prenosni računalnik


газонокосарка
hazonokosarka
kosilnica


об'єктив
ob'yektyv
objektiv


машина
mashyna
stroj


гребний гвинт
hrebnyy hvynt
ladijski vijak


шахта
shakhta
rudnik


багатоконтактний штепсель
bahatokontaktnyy shtepselʹ
električni podaljšek


принтер
prynter
tiskalnik


програма
prohrama
program


пропелер
propeler
propeler


насос
nasos
črpalka


програвач
prohravach
gramofon


дистанційний пульт
dystantsiynyy pulʹt
daljinski upravljalnik


робот
robot
robot


супутникова антена
suputnykova antena
satelitska antena


швейна машина
shveyna mashyna
šivalni stroj


діафільм
diafilʹm
diapozitiv


геліотехніка
heliotekhnika
solarna tehnologija


космічний літальний апарат
kosmichnyy litalʹnyy aparat
vesoljsko plovilo


паровий каток
parovyy katok
valjar


підвіска
pidviska
vzmetenje


перемикач
peremykach
stikalo


рулетка
ruletka
merilni trak


техніка
tekhnika
tehnologija


телефон
telefon
telefon


телеоб'єктив
teleob'yektyv
teleobjektiv


телескоп
teleskop
teleskop


флешка
fleshka
USB spominski ključ


клапан
klapan
ventil


відеокамера
videokamera
videokamera


напруга
napruha
voltaža


водяне колесо
vodyane koleso
vodno kolo


вітросилова установка
vitrosylova ustanovka
vetrna turbina


вітряк
vitryak
mlin na veter