Promet - Дорожній рух


аварія
avariya
nezgoda


бар'єр
bar'yer
zapornica


велосипед
velosyped
kolo


човен
choven
čoln


автобус
avtobus
avtobus


фунікулер
funikuler
vzpenjača


автомобіль
avtomobilʹ
avto


автомобіль для туризму
avtomobilʹ dlya turyzmu
prikolica


карета
kareta
kočija


переповнення
perepovnennya
cestni zamašek


сільська дорога
silʹsʹka doroha
podeželska cesta


круїзний теплохід
kruyiznyy teplokhid
križarka


поворот
povorot
ovinek


тупик
tupyk
slepa ulica


виліт
vylit
odhod letala


аварійне гальмо
avariyne halʹmo
zasilna zavora


в'їзд
v'yizd
uvoz


ескалатор
eskalator
tekoče stopnice


зайвий багаж
zayvyy bahazh
presežek prtljage


виїзд
vyyizd
izvoz


пором
porom
trajekt


пожежна машина
pozhezhna mashyna
gasilski avto


політ, рейс
polit, reys
let


вагон
vahon
vagon


бензин
benzyn
bencin


ручне гальмо
ruchne halʹmo
ročna zavora


вертоліт
vertolit
helikopter


шосе
shose
avtocesta


житлове судно
zhytlove sudno
hiša na vodi


дамський велосипед
damsʹkyy velosyped
žensko kolo


поворот ліворуч
povorot livoruch
levi ovinek


залізничний переїзд
zaliznychnyy pereyizd
železniški prehod


локомотив
lokomotyv
lokomotiva


географічна карта
heohrafichna karta
zemljevid


метро
metro
podzemna železnica


мопед
moped
moped


моторний човен
motornyy choven
motorni čoln


мотоцикл
mototsykl
motorno kolo


мотоциклетний шолом
mototsykletnyy sholom
čelada za motorno kolo


мотоциклістка
mototsyklistka
motoristka


гірський велосипед
hirsʹkyy velosyped
gorsko kolo


перевал
pereval
cesta čez gorski prelaz


заборона обгону
zaborona obhonu
prepoved prehitevanja


некурящий
nekuryashchyy
nekadilci


вулиця з одностороннім рухом
vulytsya z odnostoronnim rukhom
enosmerna ulica


паркувальний лічильник
parkuvalʹnyy lichylʹnyk
parkirna ura


пасажир
pasazhyr
potnik


пасажирський літак
pasazhyrsʹkyy litak
potniško letalo


пішохід
pishokhid
pešec


літак
litak
letalo


вибоїна
vyboyina
udarna jama


гвинтовий літак
hvyntovyy litak
propelersko letalo


рейок, шина
reyok, shyna
tirnica


залізничний міст
zaliznychnyy mist
železniški most


в'їзд
v'yizd
dovoz


обгін
obhin
prednost


вулиця
vulytsya
cesta


круговий рух
kruhovyy rukh
krožišče


ряд сидінь
ryad sydinʹ
vrsta sedežev


самокат
samokat
skiro


моторолер
motoroler
motorni skiro


вказівник
vkazivnyk
smerokaz


санки
sanky
sani


снігохід
snihokhid
motorne sani


швидкість
shvydkistʹ
hitrost


обмеження швидкості
obmezhennya shvydkosti
omejitev hitrosti


вокзал
vokzal
železniška postaja


пароплав
paroplav
parnik


зупинка
zupynka
postaja


знак на вулиці
znak na vulytsi
ulični znak


дитяча коляска
dytyacha kolyaska
otroški voziček


станція метро
stantsiya metro
postaja podzemne železnice


таксі
taksi
taksi


квиток
kvytok
vozovnica


розклад руху
rozklad rukhu
vozni red


шлях
shlyakh
tir


стрілка
strilka
kretnica


трактор
traktor
traktor


вуличний рух
vulychnyy rukh
promet


корок
korok
prometni zastoj


світлофор
svitlofor
semafor


дорожній знак
dorozhniy znak
prometni znak


потяг
potyah
vlak


поїздка на потязі
poyizdka na potyazi
vožnja z vlakom


трамвай
tramvay
tramvaj


транспорт
transport
transport


триколісний велосипед
trykolisnyy velosyped
tricikel


вантажівка
vantazhivka
tovornjak


двосторонній рух
dvostoronniy rukh
dvosmerni promet


підземний перехід
pidzemnyy perekhid
podvoz


колеса
kolesa
krmilno kolo


дирижабль
dyryzhablʹ
cepelin