Embalaža - Упаковка


алюмінієва фольга
alyuminiyeva folʹha
aluminijasta folija


бочка
bochka
sod


кошик
koshyk
košara


пляшка
plyashka
steklenica


коробка
korobka
škatla


коробка цукерок
korobka tsukerok
škatla čokoladnih bombonov


картон
karton
karton


вміст
vmist
vsebina


ящик
yashchyk
zaboj


конверт
konvert
ovojnica


вузол
vuzol
vozel


металевий ящик
metalevyy yashchyk
kovinska škatla


бочка для нафтопродуктів
bochka dlya naftoproduktiv
naftni sod


упаковка
upakovka
embalaža


папір
papir
papir


паперовий пакет
paperovyy paket
papirnata vrečka


пластик
plastyk
plastika


консервна банка
konservna banka
konzerva


сумка
sumka
nosilna vrečka


винна бочка
vynna bochka
vinski sod


пляшка вина
plyashka vyna
vinska steklenica


дерев'яний ящик
derev'yanyy yashchyk
leseni zaboj