Umetnost - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
aplavz


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
umetnost


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
priklon


แปรง
bhræng
čopič


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
pobarvanka


นักเต้น
nák′-dhên′
plesalka


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
risba


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
galerija


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
stekleno okno


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
grafiti


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
umetnostna obrt


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mozaik


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
zidna poslikava


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
muzej


การแสดง
gan-sà′-dæng
uprizoritev


ภาพ
pâp
slika


บทกวี
bòt′-gà′-wee
pesem


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
kip


เพลง
playng
pesem


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
kip


สีน้ำ
sěe-nám
akvarel