Besednjak

Umetnost» ศิลปะ

games images

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
aplavz

games images

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
umetnost

games images

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
priklon

games images

แปรง
bhræng
čopič

games images

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
pobarvanka

games images

นักเต้น
nák′-dhên′
plesalka

games images

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
risba

games images

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
galerija

games images

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
stekleno okno

games images

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
grafiti

games images

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
umetnostna obrt

games images

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mozaik

games images

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
zidna poslikava

games images

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
muzej

games images

การแสดง
gan-sà′-dæng
uprizoritev

games images

ภาพ
pâp
slika

games images

บทกวี
bòt′-gà′-wee
pesem

games images

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
kip

games images

เพลง
playng
pesem

games images

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
kip

games images

สีน้ำ
sěe-nám
akvarel