Pojęcia abstrakcyjne - Апстрактни поими


администрација
administraciJa
administracja


рекламирање
reklamiranje
reklama


стрела
strela
strzałka


забрана
zabrana
zakaz


кариера
kariera
kariera


центар
centar
środek


избор
izbor
wybór


соработка
sorabotka
współpraca


боја
boJa
kolor


контакт
kontakt
kontakt


опасност
opasnost
niebezpieczeństwo


изјава на љубов
izJava na ljubov
wyznanie miłości


пад
pad
zniszczenie


дефиниција
definiciJa
definicja


разлика
razlika
różnica


тешкотија
teškotiJa
trudność


насока
nasoka
kierunek


откритие
otkritie
odkrycie


неред
nered
bezład


растојание
rastoJanie
dal


растојание
rastoJanie
odległość


разновидност
raznovidnost
różnorodność


напор
napor
wysiłek


истражување
istražuvanje
badanie


пад
pad
upadek


сила
sila
siła


мирис
miris
zapach


слобода
sloboda
wolność


дух
duh
duch


половина
polovina
pół


висина
visina
wysokość


помош
pomoš
pomoc


место за криење
mesto za krienje
kryjówka


татковина
tatkovina
ojczyzna


хигиена
higiena
higiena


идеја
ideJa
pomysł


илузија
iluziJa
iluzja


имагинација
imaginaciJa
wyobraźnia


интелигенција
inteligenciJa
inteligencja


покана
pokana
zaproszenie


правда
pravda
sprawiedliwość


светлина
svetlina
światło


изглед
izgled
spojrzenie


загуба
zaguba
strata


зголемување
zgolemuvanje
powiększenie


грешка
greška
błąd


убиство
ubistvo
morderstwo


нација
naciJa
naród


новост
novost
nowość


опција
opciJa
opcja


трпение
trpenie
cierpliwość


планирање
planiranje
planowanie


проблем
problem
problem


заштита
zaštita
ochrona


одраз
odraz
odbicie


република
republika
republika


ризик
rizik
ryzyko


безбедност
bezbednost
bezpieczeństwo


тајна
taJna
tajemnica


пол
pol
płeć


сенка
senka
cień


големина
golemina
rozmiar


солидарност
solidarnost
solidarność


успех
uspeh
sukces


поддршка
poddrška
wsparcie


традиција
tradiciJa
tradycja


тежина
težina
waga