Yrker - 职业


建筑师
jiànzhú shī
en arkitekt


宇航员
yǔháng yuán
en astronaut


理发师
lǐfǎ shī
en barberer


铁匠
tiějiàng
en smed


拳击手
quánjí shǒu
en bokser


斗牛士
dòuniú shì
en tyrefekter


官僚
guānliáo
en byråkrat


出差
chūchāi
ei tjenestereise


商人
shāngrén
en forretningsmann


屠夫
túfū
en slakter


汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
en bilmekaniker


房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
en vaktmester


清洁女工
qīngjié nǚgōng
en rengjøringsassistent


小丑
xiǎochǒu
en klovn


同事
tóngshì
en kollega


乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
en dirigent


厨师
chúshī
en kokk


牛仔
niúzǎi
en cowboy


牙医
yáyī
en tannlege


侦探
zhēntàn
en detektiv


潜水员
qiánshuǐyuán
en dykker


医生
yīshēng
en lege


博士
bóshì
en doktor


电工
diàngōng
en elektriker


女学生
nǚ xuéshēng
en kvinnelig elev


消防员
xiāofáng yuán
en brannmann


渔夫
yúfū
en fisker


足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
en fotballspiller


歹徒
dǎitú
en gangster


园丁
yuándīng
en gartner


高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
en golfspiller


吉他手
jítā shǒu
en gitarist


猎人
lièrén
en jeger


室内设计师
shìnèi shèjì shī
en interiørarkitekt


法官
fǎguān
en dommer


皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
en kajakkpadler


魔术师
móshù shī
en magiker


男学生
nán xuéshēng
en mannlig student


马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
en maratonløper


音乐家
yīnyuè jiā
en musiker


尼姑
nígū
ei nonne


职业
zhíyè
et yrke


眼科医生
yǎnkē yīshēng
en øyelege


眼镜商
yǎnjìng shāng
en optiker


画家
huà jiā
en maler


报童
bàotóng
et avisbud


摄影师
shèyǐng shī
en fotograf


海盗
hǎidào
en pirat


水管工
shuǐguǎn gōng
en rørlegger


警察
jǐngchá
en politimann


搬运工
bānyùn gōng
en pikkolo


囚犯
qiúfàn
en fange


秘书
mìshū
en sekretær


间谍
jiàndié
en spion


外科医生
wàikē yīshēng
en kirurg


老师
lǎoshī
en lærer


小偷
xiǎotōu
en tyv


卡车司机
kǎchē sījī
en lastebilsjåfør


失业
shīyè
ei/en arbeidsledighet


女服务员
nǚ fúwù yuán
en kvinnelig kelner


门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
en vinduspusser


工作
gōngzuò
et arbeid


工人
gōngrén
en arbeider