Abstrakte omgrep - Abstrakte termer


en administrasjon
ei forvalting


en reklame
ein reklame


ei pil
ei pil


et forbud
eit forbod


en karriere
ein karriere


et sentrum
eit sentrum


et valg
eit val


et samarbeid
eit samarbeid


en farge
ei farge


en kontakt
ein kontakt


en fare
ein fare


ei kjærlighetserklæring
ei kjærleikserklæring


en nedgang
ein nedgang


en definisjon
ein definisjon


en forskjell
ein skilnad


en/ei vanskelighet
ein vanske


en retning
ei retning


en oppdagelse
ei oppdaging


en uorden
ein uorden


fjerne
det fjerne


en avstand
ein avstand


et mangfold
eit mangfald


en innsats
ein innsats


ei utforskning
ei utforsking


et fall
eit fall


ei kraft
ei kraft


en duft
ei lukt


en/ei frihet
ein fridom


et spøkelse
eit skrømt, eit spøkelse


en halvpart
ein halvpart


ei høyde
ei høgd


ei hjelp
ei hjelp


et gjemmested
ein gøymestad


et hjemland
eit heimland


en hygiene
ein hygiene


en idé
ein ide


en illusjon
ein illusjon


en fantasi
ein fantasi


en intelligens
ein intelligens


en invitasjon
ein invitasjon


et rettsvesen
eit rettsvesen


et lys
eit lys


et utseende
eit blikk


et tap
eit tap


en forstørrelse
ei forstørring


en feil
ein feil


et drap
eit drap


en nasjon
ein nasjon


en/ei nyhet
ei nyheit


et alternativ
eit alternativ


en/ei tålmodighet
eit tolmod


ei planlegging
ei planlegging


et problem
eit problem


et vern
eit vern


ei speiling
ei spegling


en republikk
ein republikk


en risiko
ein risiko


en sikkerhet
ein tryggleik


en/ei hemmelighet
ein løyndom


et kjønn
eit kjønn


en skygge
ein skugge


en størrelse
ein storleik


en solidaritet
ein solidaritet


en suksess
ein suksess


en støtte
ein stønad


en tradisjon
ein tradisjon


ei vekt
ei vekt