Ordforråd

Abstrakte omgrep» Abstrakte termer

games images

en administrasjon
ei forvalting

games images

en reklame
ein reklame

games images

ei pil
ei pil

games images

et forbud
eit forbod

games images

en karriere
ein karriere

games images

et sentrum
eit sentrum

games images

et valg
eit val

games images

et samarbeid
eit samarbeid

games images

en farge
ei farge

games images

en kontakt
ein kontakt

games images

en fare
ein fare

games images

ei kjærlighetserklæring
ei kjærleikserklæring

games images

en nedgang
ein nedgang

games images

en definisjon
ein definisjon

games images

en forskjell
ein skilnad

games images

en/ei vanskelighet
ein vanske

games images

en retning
ei retning

games images

en oppdagelse
ei oppdaging

games images

en uorden
ein uorden

games images

fjerne
det fjerne

games images

en avstand
ein avstand

games images

et mangfold
eit mangfald

games images

en innsats
ein innsats

games images

ei utforskning
ei utforsking

games images

et fall
eit fall

games images

ei kraft
ei kraft

games images

en duft
ei lukt

games images

en/ei frihet
ein fridom

games images

et spøkelse
eit skrømt, eit spøkelse

games images

en halvpart
ein halvpart

games images

ei høyde
ei høgd

games images

ei hjelp
ei hjelp

games images

et gjemmested
ein gøymestad

games images

et hjemland
eit heimland

games images

en hygiene
ein hygiene

games images

en idé
ein ide

games images

en illusjon
ein illusjon

games images

en fantasi
ein fantasi

games images

en intelligens
ein intelligens

games images

en invitasjon
ein invitasjon

games images

et rettsvesen
eit rettsvesen

games images

et lys
eit lys

games images

et utseende
eit blikk

games images

et tap
eit tap

games images

en forstørrelse
ei forstørring

games images

en feil
ein feil

games images

et drap
eit drap

games images

en nasjon
ein nasjon

games images

en/ei nyhet
ei nyheit

games images

et alternativ
eit alternativ

games images

en/ei tålmodighet
eit tolmod

games images

ei planlegging
ei planlegging

games images

et problem
eit problem

games images

et vern
eit vern

games images

ei speiling
ei spegling

games images

en republikk
ein republikk

games images

en risiko
ein risiko

games images

en sikkerhet
ein tryggleik

games images

en/ei hemmelighet
ein løyndom

games images

et kjønn
eit kjønn

games images

en skygge
ein skugge

games images

en størrelse
ein storleik

games images

en solidaritet
ein solidaritet

games images

en suksess
ein suksess

games images

en støtte
ein stønad

games images

en tradisjon
ein tradisjon

games images

ei vekt
ei vekt