Utdanning - Utdanning


en arkeologi
ein arkeologi


et atom
eit atom


ei tavle
ei tavle


ei beregning
ei utrekning


en kalkulator
ein kalkulator


et sertifikat
eit sertifikat


et kritt
eit krit


ei klasse
ei klasse


en passer
ein passar


et kompass
eit kompass


et land
eit land


et kurs
eit kurs


et vitnemål
eit vitnemål


en retning
ein retning


ei utdanning
ei utdanning


et filter
eit filter


en formel
ein formel


en geografi
ein geografi


en grammatikk
ein grammatikk


en kunnskap
ein kunnskap


et språk
eit språk


en leksjon
ei undervising


et bibliotek
eit bibliotek


en litteratur
ein litteratur


en matematikk
ein matematikk


et mikroskop
eit mikroskop


et tall
eit tal


et nummer
eit nummer


et trykk
eit trykk


et prisme
eit prisme


en professor
ein professor


en pyramide
ein pyramide


en radioaktivitet
ein radioaktivitet


ei vekt
ei vekt


et verdensrom
eit verdsrom


en statistikk
ein statistikk


et studium, studier
eit studium


en stavelse
ei staving


en tabell
ein tabell


en oversettelse
ei omsetjing


en trekant
ein trekant


en omlyd
ein omlyd


et universitet
eit universitet


et verdenskart
eit verdskart