फर्निचर - ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
ni’usi-t’awila zilegebo sediya
आरामखुर्ची


ዓራት
‘arati
वाफा


መነጻጸፊ ዓራት
menets’ats’efī ‘arati
अंथरूण


ከብሒ መጻሕፍቲ
kebiḥī mets’aḥifitī
ग्रंथकपाट


ምንጻፍ
minits’afi
गालिचा


ሰድያ
sediya
खुर्ची


ብትሬቶታት ዝተሰርሐ ከብሒ ክዳውንቲ
bitirētotati ziteseriḥā kebiḥī kidawinitī
कपडे ठेवण्याचे कपाट


ዓራት ቈልዓ
‘arati k’oli‘a
पाळणा


ኣርማድዮ
arimadiyo
कपाट


ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
nayi ma’ikeli geza megareja
पडदा


ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
nayi mesikoti megareja/tenidīnī
पडदा


ጣውላ
t’awila
मेज


ቨንቲላቶረ
venitīlatore
चाहता


ምንጻፍ
minits’afi
चटई


ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
‘aratawī mets’awetī hits’ani
पाळणा


ሰለል ዝብል ሰድያ
seleli zibili sediya
गोल फिरणारी खुर्ची


ብኮድ ዝዕጾ ሓጺናዊ መቐመጢ ገንዘብ
bikodi zi‘its’o ḥats’īnawī meḵ’emet’ī genizebi
तिजोरी


ኮፍ መበሊ
kofi mebelī
आसन


ከብሒ
kebiḥī
फडताळ


ተወሳኺ ንኡስ-ጣውላ
tewesaẖī ni’usi-t’awila
साइड टेबल


ሶፋ
sofa
सोफा


ብጣውላ ዝተሰርሐ ክባዊ መንበር
bit’awila ziteseriḥā kibawī meniberi
स्टूल


ጣውላ
t’awila
टेबल


ናይ ኮሞዲኖ መብራህቲ
nayi komodīno mebirahitī
टेबल दिवा


መትሓዚ ጓሓፍ
metiḥazī gwaḥafi
कचऱ्याची टोपली