Eik atgal
Abstraktūs žodžiai - Апстрактни поими


администрација
administraciJa
administracija


рекламирање
reklamiranje
reklama


стрела
strela
rodyklė


забрана
zabrana
uždraudimas


кариера
kariera
karjera


центар
centar
centras


избор
izbor
pasirinkimas


соработка
sorabotka
bendradarbiavimas


боја
boJa
spalva


контакт
kontakt
kontaktas


опасност
opasnost
pavojus


изјава на љубов
izJava na ljubov
meilės pripažinimas


пад
pad
nuosmukis


дефиниција
definiciJa
apibrėžimas


разлика
razlika
skirtumas


тешкотија
teškotiJa
sunkumas


насока
nasoka
kryptis


откритие
otkritie
atradimas


неред
nered
netvarka


растојание
rastoJanie
toluma


растојание
rastoJanie
atstumas


разновидност
raznovidnost
įvairovė


напор
napor
pastanga


истражување
istražuvanje
tyrinėjimas


пад
pad
kritimas


сила
sila
jėga


мирис
miris
kvapas


слобода
sloboda
laisvė


дух
duh
vaiduoklis


половина
polovina
pusė


висина
visina
aukštis


помош
pomoš
pagalba


место за криење
mesto za krienje
slėptuvė


татковина
tatkovina
tėvynė


хигиена
higiena
švarumas


идеја
ideJa
idėja


илузија
iluziJa
iliuzija


имагинација
imaginaciJa
vaizduotė


интелигенција
inteligenciJa
intelektas


покана
pokana
kvietimas


правда
pravda
teisingumas


светлина
svetlina
šviesa


изглед
izgled
žvilgsnis


загуба
zaguba
nuostolis


зголемување
zgolemuvanje
didinimas


грешка
greška
klaida


убиство
ubistvo
žmogžudystė


нација
naciJa
tauta


новост
novost
naujiena


опција
opciJa
pasirinkimas


трпение
trpenie
kantrybė


планирање
planiranje
planavimas


проблем
problem
problema


заштита
zaštita
apsauga


одраз
odraz
atspindys


република
republika
respublika


ризик
rizik
rizika


безбедност
bezbednost
sauga


тајна
taJna
paslaptis


пол
pol
lytis


сенка
senka
šešėlis


големина
golemina
dydis


солидарност
solidarnost
solidarumas


успех
uspeh
sėkmė


поддршка
poddrška
parama


традиција
tradiciJa
tradicija


тежина
težina
svoris

Eik atgal