ಖರೀದಿ - खरेदी


बेकरी
bēkarī
ಬೇಕರಿ


बारकोड
bārakōḍa
ಬಾರ್ ಕೋಡ್


पुस्तकालय
pustakālaya
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ


उपहारगृह
upahāragr̥ha
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ


औषधालय
auṣadhālaya
ಔಷಧಾಗಾರ


ड्रायक्लिनर
ḍrāyaklinara
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ


फुलांचे दुकान
phulān̄cē dukāna
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ


भेटवस्तू
bhēṭavastū
ಉಡುಗೊರೆ


बाजार
bājāra
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ


बाजार हॉल
bājāra hŏla
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ


वर्तमानपत्राची टपरी
vartamānapatrācī ṭaparī
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ


औषधनिर्माणशास्त्र
auṣadhanirmāṇaśāstra
ಔಷಧದಂಗಡಿ


टपालघर
ṭapālaghara
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ


कुंभारकाम
kumbhārakāma
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು


विक्री
vikrī
ಮಾರಾಟ


दुकान
dukāna
ಅಂಗಡಿ


खरेदी
kharēdī
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು


खरेदीची पिशवी
kharēdīcī piśavī
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ


खरेदीची टोपली
kharēdīcī ṭōpalī
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ


खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
kharēdīsāṭhī upayōgī gāḍī
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ


खरेदी प्रवास
kharēdī pravāsa
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ