ಖರೀದಿ - ショッピング


バン屋
ban-ya
ಬೇಕರಿ


バーコード
bākōdo
ಬಾರ್ ಕೋಡ್


本屋
hon'ya
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ


コーヒーショップ
kōhīshoppu
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ


薬屋
Kusuriya
ಔಷಧಾಗಾರ


ドライクリーニング店
doraikurīningu-ten
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ


花屋
hanaya
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ


プレゼント
purezento
ಉಡುಗೊರೆ


市場
ichiba
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ


市場ホール
ichiba hōru
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ


新聞売り場
shinbun uriba
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ


薬局
yakkyoku
ಔಷಧದಂಗಡಿ


郵便局
yūbinkyoku
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ


陶器
tōki
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು


安売り
yasuuri
ಮಾರಾಟmise
ಅಂಗಡಿ


ショッピング
shoppingu
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು


ショッピングバッグ
shoppingu baggu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ


買い物かご
kaimono kago
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ


ショッピングカート
shoppingukāto
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ


ショッピングツアー
shoppingutsuā
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ