ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 材料


真鍮
shinchū
ಹಿತ್ತಾಳೆ


セメント
semento
ಸಿಮೆಂಟ್


瀬戸物
setomono
ಪಿಂಗಾಣಿ


ナプキン
napukin
ಅರಿವೆnuno
ಬಟ್ಟೆ


綿
wata
ಹತ್ತಿ


水晶
suishō
ಹರಳುtsuchi
ಕೊಳೆ


接着剤
setchaku-zai
ಗೋಂದುkawa
ಚರ್ಮ


金属
kinzoku
ಲೋಹabura
ಎಣ್ಣೆkona
ಹುಡಿshio
ಉಪ್ಪುsuna
ಮರಳು


スクラップ
sukurappu
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯgin
ಬೆಳ್ಳಿishi
ಕಲ್ಲು


わら
wara
ಒಣ ಹುಲ್ಲು


木材
mokuzai
ಮರ


ウール
ūru
ಉಣ್ಣೆ