ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು - 抽象的な言葉


管理
kanri
ಆಡಳಿತ


広告
kōkoku
ಜಾಹೀರಾತು


矢印
yajirushi
ಬಾಣ


禁止
kinshi
ನಿಷೇಧ


経歴
keireki
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ


中心
chūshin
ಕೇಂದ್ರ


選択
sentaku
ಆಯ್ಕೆ


コラボレーション
koraborēshon
ಸಹಯೋಗiro
ಬಣ್ಣ


接触
sesshoku
ಸಂಪರ್ಕ


危険
kiken
ಅಪಾಯ


愛の宣言
ai no sengen
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ


減少
genshō
ಕ್ಷೀಣಿಸು


定義
teigi
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ


違い
chigai
ವ್ಯತ್ಯಾಸ


困難
kon'nan
ಕಷ್ಟ


方向
hōkō
ದಿಕ್ಕು


発見
hakken
ಪರಿಶೋಧನೆ


障害
shōgai
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ


遠方
enpō
ದೂರ


距離
kyori
ಅಂತರ


多様性
tayō-sei
ವೈವಿಧ್ಯತೆ


努力
doryoku
ಪ್ರಯಾಸ


探査
tansa
ಶೋಧನೆ


転倒
tentō
ಬೀಳುchikara
ಶಕ್ತಿ


香り
kaori
ಸುವಾಸನೆ


自由
jiyū
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ


幽霊
yūrei
ಭೂತ


半分
hanbun
ಅರ್ಧ


高さ
taka-sa
ಎತ್ತರ


援助
enjo
ಸಹಾಯ


隠れ家
kakurega
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ


祖国
sokoku
ತಾಯ್ನಾಡು


衛生
eisei
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ


アイデア
aidea
ಆಲೋಚನೆ


錯覚
sakkaku
ಭ್ರಮೆ


想像力
sōzō-ryoku
ಕಲ್ಪನೆ


知性
chisei
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ


招待
shōtai
ಆಹ್ವಾನ


正義
masayoshi
ನ್ಯಾಯhikari
ಬೆಳಕು


外観
gaikan
ನೋಟ


損失
sonshitsu
ನಷ್ಟ


倍率
bairitsu
ವರ್ಧನೆ


ミス
misu
ತಪ್ಪು


殺人
satsujin
ಕೊಲೆkuni
ದೇಶ


目新しさ
meatarashi-sa
ಹೊಸತನ


オプション
opushon
ಆಯ್ಕೆ


忍耐
nintai
ಸಹನೆ


計画
keikaku
ಯೋಜನೆ


問題
mondai
ತೊಡಕು


保護
hogo
ರಕ್ಷಣೆ


反射
hansha
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ


共和国
kyōwakoku
ಗಣತಂತ್ರ


リスク
risuku
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ


安全性
anzen-sei
ಸುರಕ್ಷತೆ


秘密
himitsu
ಗುಟ್ಟು


セックス
sekkusu
ಲಿಂಗkage
ನೆರಳು


サイズ
saizu
ಗಾತ್ರ


連帯
rentai
ಒಗ್ಗಟ್ಟು


成功
seikō
ಸಾಫಲ್ಯತೆ


サポート
sapōto
ಆಧಾರ


伝統
dentō
ಸಂಪ್ರದಾಯ


重さ
omo-sa
ತೂಕ