ಉಪಕರಣಗಳು - 道具


いかり
ikari
ಲಂಗರು


おなとこ
ona toko
ಬಡಿಗಲ್ಲುha
ಅಲಗುita
ಹಲಗೆ


ボルト
boruto
ಮೊಳೆ / ಬೋಲ್ಟ್


栓抜き
sen nuki
ಸೀಸೆ ತೆರಪು


ほうき
hōki
ಪೊರಕೆ


ブラシ
burashi
ಬ್ರಷ್


バケツ
baketsu
ಬಾನೆ


丸鋸
marunoko
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸ


缶切り
kankiri
ಡಬ್ಬಿ ತೆರಪುkusari
ಸರಪಳಿ


チェーンソー
chēnsō
ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ


彫刻刀
chōkokutō
ಉಳಿ


丸鋸の刃
marunoko no ha
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸದ ಅಲಗು


電気ドリル
denki doriru
ಬೈರಿಗೆ ಯಂತ್ರ / ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ


ちりとり
chiritori
ಕಸದ ಮೊರ


ホース
hōsu
ತೋಟದ ಮೆದುಗೊಳವೆ


おろし金
oroshigane
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ


ハンマー
hanmā
ಸುತ್ತಿಗೆ


ちょうつがい
chō tsugai
ತಿರುಗಣಿ


フック
fukku
ಕೊಕ್ಕೆ


はしご
hashigo
ಏಣಿ


手紙ばかり
tegami bakari
ಟಪ್ಪಾಲು ತಕ್ಕಡಿ


磁石
jishaku
ಅಯಸ್ಕಾಂತ


モルタル
morutaru
ಕಲಬತ್ತುkugi
ಮೊಳೆhari
ಸೂಜಿ


ネットワーク
nettowāku
ಜಾಲಬಂಧ


ナット
natto
ಒಳತಿರುಪು ಗಟ್ಟಿ/ ನಟ್


パレット 
paretto
ಕಲಸಲಗು


こて
kote
ತಟ್ಟು ಹಲಗೆ


ピッチフォーク
pitchifōku
ಕವಲುಗೋಲು


かんな
kan'na
ತೋಪಡ


ペンチ
penchi
ಚಿಮ್ಮಟ


手押し車
teoshi-sha
ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ


熊手
kumade
ಕುಂಟೆ


修理
shūri
ನೇರ್ಪಡಿಸುnawa
ಹಗ್ಗ


定規
jōgi
ಗಜಕೋಲು


のこぎり
nokogiri
ಗರಗಸ


はさみ
hasami
ಕತ್ತರಿ


ネジ
neji
ತಿರುಪು


スクリュードライバー
sukuryūdoraibā
ತಿರುಪುಳಿ


縫糸
nuiito
ಹೊಲಿಗೆ ದಾರ


シャベル
shaberu
ಮೊರಗುದ್ದಲಿ


糸車
itoguruma
ತಿರುಗು ರಾಟೆ


渦巻バネ
uzumakibane
ಸುರುಳಿ ಎಗರುಪಟ್ಟಿ/ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್


糸巻き
itomaki
ಉರುಳೆ


スチールケーブル
suchīrukēburu
ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರಜಿ


テープ
tēpu
ಪಟ್ಟಿ


スレッド
sureddo
ನೂಲು


道具
dōgu
ಉಪಕರಣ


道具箱
dōgu-bako
ಉಪಕರಣಗಳ ಡಬ್ಬಿ


こて
kote
ಕರಣೆ


ピンセット
pinsetto
ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ


万力
manriki
ಹಿಡಿಕೆ


溶接装置
yōsetsu sōchi
ಬೆಸುಗೆ ಉಪಕರಣ


手押し車
teoshi-sha
ಕೈಬಂಡಿ


ワイヤー
waiyā
ತಂತಿ


木片
mokuhen
ಮರದ ಚಕ್ಕೆ


レンチ
renchi
ತಿರಿಚುಳಿ