ಖರೀದಿ - Belanja


toko roti
ಬೇಕರಿ


kode bar
ಬಾರ್ ಕೋಡ್


toko buku
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ


kafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ


toko obat
ಔಷಧಾಗಾರ


binatu
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ


toko bunga
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ


hadiah
ಉಡುಗೊರೆ


pasar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ


lorong pasar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ


stan koran
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ


apotek
ಔಷಧದಂಗಡಿ


kantor pos
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ


keramik
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು


penjualan
ಮಾರಾಟ


toko
ಅಂಗಡಿ


belanja
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು


tas belanja
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ


keranjang belanja
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ


kereta belanja
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ


wisata belanja
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ