ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ - Pendidikan


arkeologi
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ


atom
ಅಣು


papan
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ


perhitungan
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ


kalkulator
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ


sertifikat
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ


kapur
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ


kelas
ತರಗತಿ


jangka
ಕೈವಾರ


kompas
ದಿಕ್ಸೂಚಿ


negara
ದೇಶ


kursus
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ


ijazah
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ


arah
ದಿಕ್ಕುಗಳು


pendidikan
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ


penyaring
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ


rumus
ಸೂತ್ರ


geografi
ಭೂಗೋಳ


tata bahasa
ವ್ಯಾಕರಣ


pengetahuan
ಅರಿವು


bahasa
ಭಾಷೆ


pelajaran
ಪಾಠ


perpustakaan
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ


literatur
ಸಾಹಿತ್ಯ


matematika
ಗಣಿತ


mikroskop
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ


nomor
ಅಂಕಿ


angka
ಸಂಖ್ಯೆ


tekanan
ಒತ್ತಡ


prisma
ಪಟ್ಟಕ


profesor
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


piramida
ಪಿರಮಿಡ್ಡು


radioaktivitas
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ


timbangan
ತಕ್ಕಡಿ


ruang angkasa
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ


statistik
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ


pelajaran
ವ್ಯಾಸಂಗ


suku kata
ಉಚ್ಚಾರ


tabel
ಮೇಜು


terjemahan
ಭಾಷಾಂತರ


segitiga
ತ್ರಿಕೋಣ


umlaut
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ


universitas
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ


peta dunia
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ