განათლება - Edukacja


archeologia
არქეოლოგია


atom
ატომი


tablica
დაფა


obliczenia
გამოთვლა


kalkulator
გამომთვლელი მანქანა


certyfikat
სერტიფიკატი


kreda
ცარცი


klasa
კლასი


cyrkiel
ფარგალი


kompas
კომპასი


kraj
ქვეყანა


kurs
კურსი


dyplom
დიპლომი


róża wiatrów, strona świata
მიმართულება


edukacja
განათლება


filtr
ფილტრი


wzór
ფორმულა


geografia
გეოგრაფია


gramatyka
გრამატიკა


wiedza
ცოდნა


język
ენა


lekcja
გაკვეთილი


biblioteka
ბიბლიოთეკა


literatura
ლიტერატურა


matematyka
მათემატიკა


mikroskop
მიკროსკოპი


liczba
რიცხვი


numer
ნომერი


ciśnienie
წნეხი


pryzmat
პრიზმა


profesor
პროფესორი


piramida
პირამიდა


radioaktywność
რადიოაქტიურობა


waga
სასწორი


kosmos
კოსმოსი


statystyka
სტატისტიკა


studia
სწავლა


sylaba
მარცვალი


tabela
ცხრილი


tłumaczenie
თარგმანი


ekierka
სამკუთხედი


przegłos
უმლაუტი


uniwersytet
უნივერსიტეტი


mapa świata
მსოფლიოს რუკა