აბსტრაქტული ცნებები - Апстрактни поими


администрација
administraciJa
ადმინისტრირება


рекламирање
reklamiranje
რეკლამა


стрела
strela
ისარი


забрана
zabrana
აკრძალვა


кариера
kariera
კარიერა


центар
centar
ცენტრი


избор
izbor
არჩევანი


соработка
sorabotka
თანამშრომლობა


боја
boJa
ფერი


контакт
kontakt
კონტაქტი


опасност
opasnost
საშიშროება


изјава на љубов
izJava na ljubov
სიყვარულის ახსნა


пад
pad
უარის თქმა


дефиниција
definiciJa
განმარტება


разлика
razlika
განსხვავება


тешкотија
teškotiJa
სირთულე


насока
nasoka
მიმართულება


откритие
otkritie
აღმოჩენა


неред
nered
უწესრიგობა


растојание
rastoJanie
სიშორე


растојание
rastoJanie
დისტანცია


разновидност
raznovidnost
მრავალფეროვნება


напор
napor
ძალისხმევა


истражување
istražuvanje
გამოკვლევა


пад
pad
დაცემა


сила
sila
ძალა


мирис
miris
სურნელი


слобода
sloboda
თავისუფლება


дух
duh
მოჩვენება


половина
polovina
ნახევარი


висина
visina
სიმაღლე


помош
pomoš
დახმარება


место за криење
mesto za krienje
სამალავი


татковина
tatkovina
სამშობლო


хигиена
higiena
ჰიგიენა


идеја
ideJa
იდეა


илузија
iluziJa
ილუზია


имагинација
imaginaciJa
წარმოსახვა


интелигенција
inteligenciJa
ინტელექტი


покана
pokana
მოწვევა


правда
pravda
სამართალი


светлина
svetlina
სინათლე


изглед
izgled
გამოხედვა


загуба
zaguba
დანაკარგი


зголемување
zgolemuvanje
გადიდება


грешка
greška
შეცდომა


убиство
ubistvo
მკვლელობა


нација
naciJa
ერი


новост
novost
სიახლე


опција
opciJa
არჩევანი


трпение
trpenie
მოთმინება


планирање
planiranje
დაგეგმვა


проблем
problem
პრობლემა


заштита
zaštita
დაცვა


одраз
odraz
ანარეკლი


република
republika
რესპუბლიკა


ризик
rizik
რისკი


безбедност
bezbednost
უსაფრთხოება


тајна
taJna
საიდუმლო


пол
pol
სქესი


сенка
senka
ჩრდილი


големина
golemina
ზომა


солидарност
solidarnost
სოლიდარობა


успех
uspeh
წარმატება


поддршка
poddrška
მხარდაჭერა


традиција
tradiciJa
ტრადიცია


тежина
težina
წონა