განათლება - Образование


археологија
arheologiJa
არქეოლოგია


атом
atom
ატომი


табла
tabla
დაფა


пресметка
presmetka
გამოთვლა


дигитрон
digitron
გამომთვლელი მანქანა


сертификат
sertifikat
სერტიფიკატი


креда
kreda
ცარცი


клас
klas
კლასი


шестар
šestar
ფარგალი


компасот
kompasot
კომპასი


земја
zemJa
ქვეყანა


курс
kurs
კურსი


диплома
diploma
დიპლომი


насока
nasoka
მიმართულება


образование
obrazovanie
განათლება


филтер
filter
ფილტრი


формула
formula
ფორმულა


географија
geografiJa
გეოგრაფია


граматика
gramatika
გრამატიკა


знаење
znaenje
ცოდნა


јазик
Jazik
ენა


лекција
lekciJa
გაკვეთილი


библиотека
biblioteka
ბიბლიოთეკა


литература
literatura
ლიტერატურა


математика
matematika
მათემატიკა


микроскоп
mikroskop
მიკროსკოპი


број
broJ
რიცხვი


број
broJ
ნომერი


притисок
pritisok
წნეხი


призма
prizma
პრიზმა


професор
profesor
პროფესორი


пирамида
piramida
პირამიდა


радиоактивност
radioaktivnost
რადიოაქტიურობა


вага
vaga
სასწორი


вселена
vselena
კოსმოსი


статистика
statistika
სტატისტიკა


студии
studii
სწავლა


слог
slog
მარცვალი


табела
tabela
ცხრილი


превод
prevod
თარგმანი


триаголник
triagolnik
სამკუთხედი


преглас
preglas
უმლაუტი


универзитет
univerzitet
უნივერსიტეტი


карта на светот
karta na svetot
მსოფლიოს რუკა