განათლება - Formation


l'archéologie (f.)
არქეოლოგია


l'atome (m.)
ატომი


le tableau
დაფა


le calcul
გამოთვლა


la calculatrice
გამომთვლელი მანქანა


le document officiel
სერტიფიკატი


la craie
ცარცი


la classe
კლასი


le compas
ფარგალი


la boussole
კომპასი


le pays
ქვეყანა


cours
კურსი


le diplôme
დიპლომი


le point cardinal
მიმართულება


l'enseignement (m.)
განათლება


le filtre
ფილტრი


la formule
ფორმულა


la géographie
გეოგრაფია


la grammaire
გრამატიკა


le savoir
ცოდნა


la langue
ენა


la leçon
გაკვეთილი


la bibliothèque
ბიბლიოთეკა


la littérature
ლიტერატურა


les mathématiques (f. pl.)
მათემატიკა


le microscope
მიკროსკოპი


le nombre
რიცხვი


le nombre
ნომერი


la pression
წნეხი


le prisme
პრიზმა


le professeur
პროფესორი


la pyramide
პირამიდა


la radioactivité
რადიოაქტიურობა


la balance
სასწორი


l'espace (m.)
კოსმოსი


la statistique
სტატისტიკა


les études (f. pl.)
სწავლა


la syllabe
მარცვალი


le tableau
ცხრილი


la traduction
თარგმანი


le triangle
სამკუთხედი


le tréma
უმლაუტი


l'université (f.)
უნივერსიტეტი


le planisphère
მსოფლიოს რუკა