გარემო - Environnement


l'agriculture
სოფლის მეურნეობა


la pollution de l'air
ჰაერის დაბინძურება


la fourmilière
ჭიანჭველების ბუდე


le canal
არხი


la côte
სანაპირო


le continent
კონტინენტი


le ruisseau
ნაკადული


le barrage
კაშხალი


le désert
უდაბნო


la dune
დიუნი


le champ
მინდორი


la forêt
ტყე


le glacier
მყინვარი


la lande
ველი


l'île
კუნძული


la jungle
ჯუნგლები


le paysage
პეიზაჟი


les montagnes
მთები


le parc naturel
ბუნებრივი პარკი


le sommet
მწვერვალი


le tas
გროვა


la marche de protestation
საპროტესტო მარში


le recyclage
გადამუშავება


la mer
ზღვა


la fumée
ბოლი


le vignoble
ვენახი


le volcan
ვულკანი


les déchets
ნარჩენები


le niveau d'eau
წყლის დონე