აბსტრაქტული ცნებები - Abstraktsed mõisted


valitsus
ადმინისტრირება


reklaam
რეკლამა


nool
ისარი


keeld
აკრძალვა


karjäär
კარიერა


keskpaik
ცენტრი


valik
არჩევანი


koostöö
თანამშრომლობა


värv
ფერი


kokkupuude
კონტაქტი


oht
საშიშროება


armuavaldus
სიყვარულის ახსნა


lagunemine
უარის თქმა


definitsioon
განმარტება


erinevus
განსხვავება


raskus
სირთულე


suund
მიმართულება


avastus
აღმოჩენა


korralagedus
უწესრიგობა


kaugus
სიშორე


vahemaa
დისტანცია


mitmekesisus
მრავალფეროვნება


vaev
ძალისხმევა


uurimine
გამოკვლევა


kukkumine
დაცემა


jõud
ძალა


lõhn
სურნელი


vabadus
თავისუფლება


kummitus
მოჩვენება


pool
ნახევარი


kõrgus
სიმაღლე


abi
დახმარება


peidupaik
სამალავი


kodumaa
სამშობლო


puhtus
ჰიგიენა


idee
იდეა


illusioon
ილუზია


fantaasia
წარმოსახვა


intelligentsus
ინტელექტი


kutse
მოწვევა


õiglus
სამართალი


valgus
სინათლე


pilk
გამოხედვა


kaotus
დანაკარგი


suurendus
გადიდება


viga
შეცდომა


mõrv
მკვლელობა


rahvus
ერი


uudsus
სიახლე


võimalus
არჩევანი


kannatlikkus
მოთმინება


planeerimine
დაგეგმვა


probleem
პრობლემა


kaitse
დაცვა


peegeldus
ანარეკლი


vabariik
რესპუბლიკა


risk
რისკი


ohutus
უსაფრთხოება


saladus
საიდუმლო


sugu
სქესი


vari
ჩრდილი


suurus
ზომა


solidaarsus
სოლიდარობა


edu
წარმატება


toetus
მხარდაჭერა


traditsioon
ტრადიცია


kaal
წონა