Tempo - Thời gian


đồng hồ báo thức
la sveglia


lịch sử cổ đại
la storia antica


đồ cổ
l'antiquariato


lịch hẹn gặp
l'agenda


mùa thu
l'autunno


giờ giải lao
la pausa


lịch
il calendario


thế kỷ
il secolo


đồng hồ
l'ora


nghỉ uống cà phê
la pausa caffè


ngày tháng
la data


đồng hồ điện tử
l'orologio digitale


nhật thực/nguyệt thực
l'eclissi


kết thúc
la fine


tương lai
il futuro


lịch sử
la storia


đồng hồ cát
la clessidra


thời trung cổ
il medioevo


tháng
il mese


buổi sáng
la mattina


quá khứ
il passato


đồng hồ bỏ túi
l'orologio da taschino


sự đúng giờ
la puntualità


sự vội vã
la fretta


các mùa
le stagioni


mùa xuân
la primavera


đồng hồ mặt trời
la meridiana


bình minh
l'alba


hoàng hôn
il tramonto


thời gian
il tempo


thời đại
l'ora


thời gian chờ đợi
il tempo di attesa


cuối tuần
il fine settimana


năm
l'anno