Vocabolario

Tempo   »   Thời gian

đồng hồ báo thức

la sveglia

lịch sử cổ đại

la storia antica

đồ cổ

l‘antiquariato

lịch hẹn gặp

l‘agenda

mùa thu

l‘autunno

giờ giải lao

la pausa

lịch

il calendario

thế kỷ

il secolo

đồng hồ

l‘ora

nghỉ uống cà phê

la pausa caffè

ngày tháng

la data

đồng hồ điện tử

l‘orologio digitale

nhật thực/nguyệt thực

l‘eclissi

kết thúc

la fine

tương lai

il futuro

lịch sử

la storia

đồng hồ cát

la clessidra

thời trung cổ

il medioevo

tháng

il mese

buổi sáng

la mattina

quá khứ

il passato

đồng hồ bỏ túi

l‘orologio da taschino

sự đúng giờ

la puntualità

sự vội vã

la fretta

các mùa

le stagioni

mùa xuân

la primavera

đồng hồ mặt trời

la meridiana

bình minh

l‘alba

hoàng hôn

il tramonto

thời gian

il tempo

thời đại

l‘ora

thời gian chờ đợi

il tempo di attesa

cuối tuần

il fine settimana

năm

l‘anno
Torna indietro