Obrazovanje - 教育


考古学
kōkogaku
arheologija


原子
genshi
atom


ボード
bōdo
ploča


計算
keisan
izračun


電卓
dentaku
kalkulator


証明書
shōmei-sho
potvrda


チョーク
chōku
kreda


クラス
kurasu
razred


コンパス
konpasu
šestar


羅針盤
rashinban
kompaskuni
zemlja


コー​​ス
kō su
tečaj


卒業証書
sotsugyō shōsho
diploma


方位
hōi
strane svijeta


教育
kyōiku
obrazovanje


フィルタ
firuta
filtershiki
formula


地理
chiri
geografija


文法
bunpō
gramatika


知識
chishiki
znanje


言語
gengo
jezik


レッスン
ressun
nastava


図書館
toshokan
knjižnica


文学
bungaku
književnost


数学
sūgaku
matematika


顕微鏡
kenbikyō
mikroskopkazu
broj


数字
sūji
broj


圧力
atsuryoku
pritisak


プリズム
purizumu
prizma


教授
kyōju
profesor


ピラミッド
piramiddo
piramida


放射能
hōshanō
radioaktivnost


はかり
hakari
vaga


宇宙
uchū
svemir


統計
tōkei
statistika


研究
kenkyū
studij


音節
onsetsu
slog


テーブル
tēburu
tabela


翻訳
hon'yaku
prijevod


三角形
sankakkei
trokut


ウムラウト
umurauto
prijeglas


大学
daigaku
sveučilište


世界地図
sekai chizu
karta svijeta