Obrazovanje - Obrazovanje


arheologija
arheologija


atom
atom


ploča
ploča


proračun
izračun


džepni računar
kalkulator


diploma
potvrda


kreda
kreda


razred
razred


šestar
šestar


kompas
kompas


zemlja
zemlja


kurs
tečaj


diploma
diploma


pravac svijeta
strane svijeta


obrazovanje
obrazovanje


filter
filter


formula
formula


geografija
geografija


gramatika
gramatika


znanje
znanje


jezik
jezik


predavanje
nastava


biblioteka
knjižnica


književnost
književnost


matematika
matematika


mikroskop
mikroskop


broj
broj


broj
broj


pritisak
pritisak


prizma
prizma


profesor
profesor


piramida
piramida


radioaktivnost
radioaktivnost


vaga
vaga


svemir
svemir


statistika
statistika


studije
studij


slog
slog


tabela
tabela


prijevod
prijevod


trokut
trokut


umlaut
prijeglas


univerzitet
sveučilište


karta svijeta
karta svijeta