Komunikacija - Komunikacija


adresa
adresa


abeceda
abeceda


telefonska sekretarica
telefonska tajnica


antena
antena


poziv
poziv


kompakt disk
kompakti disk


komunikacija
komunikacija


povjerljivost
povjerljivost


priključak
priključak


rasprava
rasprava


e-mail
e-mail


zabava
zabava


hitna pošiljka
žurna dostava


telefaks
faks


filmska industrija
filmska industrija


pismo
pismo


pozdravljanje
pozdrav


pozdrav
pozdrav


čestitka
čestitka


slušalice
slušalice


ikona
ikona


informacija
informacija


internet
internet


intervju
intervju


tastatura
tipkovnica


slovo
slovo


pismo
pismo


časopis
časopis


medij
medij


mikrofon
mikrofon


mobilni telefon
mobilni telefon


modem
modem


monitor
monitor


podloga za mišа
podložak za mišа


vijest
novost


novine
novine


buka
buka


bilješka
bilježnik


cedulja
cedulja


telefonska govornica
javna telefonska govornica


fotografija
fotografija


foto-album
foto-album


razglednica
razglednica


poštansko sanduče
poštanski sandučić


radio
radio


slušalica
slušalica


daljinski upravljač
daljinski upravljač


satelit
satelit


ekran
ekran


znak
znak


potpis
potpis


smartfon
pametni telefon


zvučnik
zvučnik


poštanska marka
poštanska markica


papir za pisma
papir za pisma


telefonski poziv
telefonski poziv


telefonski razgovor
telefonski razgovor


televizijska kamera
televizijska kamera


tekst
tekst


televizor
televizor


video kaseta
video kazeta


voki- toki
voki toki


internetska stranica
internetska stranica


riječ
riječ