शब्दावली

वित्त» 资产

games images

自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
एटीएम

games images

帐户
zhànghù
खाता

games images

银行
yínháng
बैंक

games images

纸币
zhǐbì
बिल

games images

支票
zhīpiào
चेक

games images

收款处
shōu kuǎn chù
काउन्टर

games images

硬币
yìngbì
सिक्का

games images

货币
huòbì
मुद्रा

games images

钻石
zuànshí
हीरा

games images

美元
měiyuán
डॉलर

games images

捐赠
juānzèng
दान

games images

欧元
ōuyuán
यूरो

games images

汇率
huìlǜ
विनिमय दर

games images

黄金
huángjīn
सोना

games images

奢侈品
shēchǐ pǐn
विलासिता

games images

交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
शेयर मूल्य

games images

会员
huìyuán
सदस्यता

games images

qián
धन

games images

百分比
bǎifēnbǐ
प्रतिशतता

games images

储蓄罐
chúxù guàn
गुल्लक

games images

价格标签
jiàgé biāoqiān
कीमत पर्ची

games images

钱包
qiánbāo
पर्स

games images

收据
shōujù
रसीद

games images

证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
शेयर बाजार

games images

贸易
màoyì
व्यापार

games images

财宝
cáibǎo
खजाना

games images

钱包
qiánbāo
बटुआ

games images

财富
cáifù
धन