व्यवसाय - 职业


建筑师
jiànzhú shī
वास्तुकार


宇航员
yǔháng yuán
अंतरिक्ष यात्री


理发师
lǐfǎ shī
नाई


铁匠
tiějiàng
लोहार


拳击手
quánjí shǒu
बॉक्सर


斗牛士
dòuniú shì
साँड़ की लड़ाई करनेवाला


官僚
guānliáo
नौकरशाह


出差
chūchāi
व्यापार यात्रा


商人
shāngrén
व्यापारी


屠夫
túfū
कसाई


汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
कार मिस्त्री


房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
रखवाला


清洁女工
qīngjié nǚgōng
सफाई वाली


小丑
xiǎochǒu
विदूषक


同事
tóngshì
सहयोगी


乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
संचालक


厨师
chúshī
बावर्चि


牛仔
niúzǎi
काउबॉइ


牙医
yáyī
दंत चिकित्सक


侦探
zhēntàn
जासूस


潜水员
qiánshuǐyuán
गोताखोर


医生
yīshēng
चिकित्सक


博士
bóshì
डाक्टर


电工
diàngōng
बिजली मिस्त्री


女学生
nǚ xuéshēng
छात्रा


消防员
xiāofáng yuán
अग्निशामक


渔夫
yúfū
मछुआरा


足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
फुटबॉल खिलाड़ी


歹徒
dǎitú
डाकू


园丁
yuándīng
माली


高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
गोल्फर


吉他手
jítā shǒu
गिटारवादक


猎人
lièrén
शिकारी


室内设计师
shìnèi shèjì shī
आंतरिक सज्जाकार


法官
fǎguān
न्यायाधीश


皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
नाविक


魔术师
móshù shī
जादूगर


男学生
nán xuéshēng
छात्र


马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
मैराथन धावक


音乐家
yīnyuè jiā
संगीतकार


尼姑
nígū
मठवासिनी


职业
zhíyè
व्यवसाय


眼科医生
yǎnkē yīshēng
नेत्र चिकित्सक


眼镜商
yǎnjìng shāng
प्रकाशविज्ञानशास्री


画家
huà jiā
चित्रकार


报童
bàotóng
अख़बार बेचनेवाला


摄影师
shèyǐng shī
फोटोग्राफर


海盗
hǎidào
समुद्री डाकू


水管工
shuǐguǎn gōng
नलसाज


警察
jǐngchá
पोलिस वाला


搬运工
bānyùn gōng
कुली


囚犯
qiúfàn
क़ैदी


秘书
mìshū
सेक्रेटरी


间谍
jiàndié
जासूस


外科医生
wàikē yīshēng
शल्यचिकित्सक


老师
lǎoshī
अध्यापिका


小偷
xiǎotōu
चोर


卡车司机
kǎchē sījī
ट्रक चालक


失业
shīyè
बेरोज़गारी


女服务员
nǚ fúwù yuán
वेट्रेस


门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
खिड़की सफ़ाईकार


工作
gōngzuò
काम


工人
gōngrén
मज़दूर