शब्दावली

भोजन   »   食品

食欲

shíyù
भूख

前餐

qián cān
क्षुधावर्धक

火腿

huǒtuǐ
बेकन

生日蛋糕

shēngrì dàngāo
जन्मदिन का केक

饼干

bǐnggān
बिस्कुट

香肠

xiāngcháng
सॉसेज

面包

miànbāo
ब्रेड

早餐

zǎocān
नाश्ता

圆形面包

yuán xíng miànbāo
पाव

黄油

huángyóu
मक्खन

食堂

shítáng
कैंटीन

蛋糕

dàngāo
केक

糖果

táng guǒ
मिठाई

腰果

yāoguǒ
काजू

奶酪

nǎilào
चीज़

口香糖

kǒuxiāngtáng
च्वइंगम

मुर्गी

巧克力

qiǎokèlì
चॉकलेट

椰子

yēzi
नारियल

咖啡豆

kāfēi dòu
कॉफ़ी का बीज

奶油

nǎiyóu
मलाई

小茴香

xiǎo huíxiāng
जीरा

甜点

tiándiǎn
मिठाई

甜点

tiándiǎn
मिठाई

晚餐

wǎncān
रात का खाना

一道菜

yīdào cài
व्यंजन

面团

miàntuán
लोई

鸡蛋

jīdàn
अंडा

面粉

miànfěn
आटा

炸薯条

zhà shǔ tiáo
फ्रेंच फ्राइज़

煎鸡蛋

jiānjīdàn
तला हुआ अंडा

榛子

zhēnzi
हेज़लनट

冰淇淋

bīngqílín
आइसक्रीम

番茄酱

fānqié jiàng
केचप

千层面

qiān céngmiàn
लज़ान्या

甘草

gāncǎo
मुलेठी

午餐

wǔcān
दोपहर का खाना

通心粉

tōngxīnfěn
मैकरोनी

土豆泥

tǔdòu ní
आलू भरता

ròu
मांस

蘑菇

mógū
कुकुरमुत्ता

面条

miàntiáo
नूडल

燕麦片

yànmài piàn
जई

海鲜饭

hǎixiān fàn
झींगा पुलाव

煎饼

jiānbing
पैनकेक

花生

huāshēng
मूंगफली

胡椒

hújiāo
काली मिर्च

胡椒粉

hújiāo fěn
कालीमिर्च दानी

胡椒磨

hújiāo mó
कालीमिर्च पिसने की चक्की

醋黄瓜

cù huángguā
ककड़ी अचार

馅饼

xiàn bǐng
पाई

比萨

bǐsà
पिज़्ज़ा

爆米花

bào mǐhuā
पॉपकॉर्न

马铃薯

mǎlíngshǔ
आलू

薯片

shǔ piàn
आलू के चिप्स

果仁糖

guǒ rén táng
प्रेलाइन

椒盐脆饼棒

jiāoyán cuì bǐng bàng
प्रेट्ज़ेल स्टिक्स

葡萄干

pútáogān
किशमिश

大米

dàmǐ
चावल

烧肉

shāo ròu
सुअर का भुना मांस

沙拉

shālā
सलाद

意大利香肠

yìdàlì xiāngcháng
सलामी

三文鱼

sānwènyú
सामन मछली

盐瓶

yán píng
नमकदानी

三明治

sānmíngzhì
सैंडविच

酱汁

jiàng zhī
चटनी