पौधे - Thực vật


cây tre
बांस


bông hoa
बौर


bó hoa
गुलदस्ता


nhánh
शाखा


nụ hoa
कली


cây xương rồng
कैक्टस


cây cỏ ba lá
तिपतिया घास


quả sam mộc
शंकु


cây bông bắp
नीलकूपी


cây nghệ tây
क्रॉकस


cây thủy tiên
नरगिस


cây cúc
गुलबहार


cây bồ công anh
सिंहपर्णी


hoa
फूल


tán lá
पत्ते


ngũ cốc
अनाज


cỏ
घास


sự sinh trưởng
विकास


cây lan dạ hương
ह्यचीन्थ


bãi cỏ
लॉन


hoa huệ tây
कुमुदिनी


hạt lanh
अलसी


nấm
कुकुरमुत्ता


cây ô liu
जैतून का पेड़


cây cọ
ताड़ का पेड़


hoa păng-xê
स्रीवत


cây đào
आड़ू का वृक्ष


cây cỏ (thực vật)
पौधा


cây thuốc phiện
खसखस


rễ (cây)
जड़


hoa hồng
गुलाब


hạt giống
बीज


cây giọt tuyết
सफ़ेद फूल


cây hướng dương
सूरजमुखी


gai
कांटा


thân cây
तना


hoa tuy-líp
ट्यूलिप


hoa súng
कुमुद


lúa mì
गेहूँ