वित्त - ፋይናንስ


ብካርድ እትሰርሕ ባንካዊት ዓዳሊት ገንዝብ ማሽን
bikaridi itiseriḥi banikawīti ‘adalīti genizibi mashini
एटीएम


ሕሳብ
ḥisabi
खाता


ባንክ
baniki
बैंक


ገንዘባዊ ሰነድ መጸዋዕታ
genizebawī senedi mets’ewa‘ita
बिल


ቸክ
cheki
चेक


ምፍታሽ
mifitashi
काउन्टर


ሳንቲም
sanitīmi
सिक्का


ባጤራ
bat’ēra
मुद्रा


ኣልማዝ
alimazi
हीरा


ዶላር
dolari
डॉलर


ወፈያ
wefeya
दान


ዩሮ
yuro
यूरो


መጠን ሸርፊ
met’eni sherifī
विनिमय दर


ወርቂ
werik’ī
सोना


ምቾታዊ
michotawī
विलासिता


ዕዳጋዊ ዋጋ
‘idagawī waga
शेयर मूल्य


ኣባልነት
abalineti
सदस्यता


ገንዘብ
genizebi
धन


ሚእታዊት
mī’itawīti
प्रतिशतता


ካሳ ናይ ሰልዲ
kasa nayi selidī
गुल्लक


ዝልጠፍ ጽሑፍ ናይ ዋጋ
zilit’efi ts’iḥufi nayi waga
कीमत पर्ची


ንእሽተይ ቦርሳ ኢድ
ni’ishiteyi borisa īdi
पर्स


ቅብሊት
k’ibilīti
रसीद


ዕዳጋ ኣክሲዮን
‘idaga akisīyoni
शेयर बाजार


ንግድ
nigidi
व्यापार


ግምጃ
gimija
खजाना


ፖርቶፎሊዮ
poritofolīyo
बटुआ


ሃብቲ
habitī
धन