पौधे - ਪੌਦੇ


ਬਾਂਸ
bānsa
बांस


ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
बौर


ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
गुलदस्ता


ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
शाखा


ਕਲੀ
kalī
कली


ਥੋਹਰ
thōhara
कैक्टस


ਘਾਹ
ghāha
तिपतिया घास


ਕੋਨ
kōna
शंकु


ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
नीलकूपी


ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
क्रॉकस


ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
नरगिस


ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
गुलबहार


ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
सिंहपर्णी


ਫੁੱਲ
phula
फूल


ਪੱਤੇ
patē
पत्ते


ਅਨਾਜ
anāja
अनाज


ਘਾਹ
ghāha
घास


ਵਿਕਾਸ
vikāsa
विकास


ਫੁੱਲ
phula
ह्यचीन्थ


ਬਗੀਚਾ
bagīcā
लॉन


ਲਿੱਲੀ
lilī
कुमुदिनी


ਅਲਸੀ
alasī
अलसी


ਖੁੰਬ
khuba
कुकुरमुत्ता


ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
जैतून का पेड़


ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
ताड़ का पेड़


ਪੈਂਸੀ
painsī
स्रीवत


ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
आड़ू का वृक्ष


ਪੌਦਾ
paudā
पौधा


ਖਸਖਸ
khasakhasa
खसखस


ਜੜ੍ਹ
jaṛha
जड़


ਗੁਲਾਬ
gulāba
गुलाब


ਬੀਜ
bīja
बीज


ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
सफ़ेद फूल


ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
सूरजमुखी


ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
कांटा


ਤਣਾ
taṇā
तना


ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
ट्यूलिप


ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
कुमुद


ਆਟਾ
āṭā
गेहूँ