शब्दावली

पौधे» ਪੌਦੇ

games images

ਬਾਂਸ
bānsa
बांस

games images

ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
बौर

games images

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
गुलदस्ता

games images

ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
शाखा

games images

ਕਲੀ
kalī
कली

games images

ਥੋਹਰ
thōhara
कैक्टस

games images

ਘਾਹ
ghāha
तिपतिया घास

games images

ਕੋਨ
kōna
शंकु

games images

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
नीलकूपी

games images

ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
क्रॉकस

games images

ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
नरगिस

games images

ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
गुलबहार

games images

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
सिंहपर्णी

games images

ਫੁੱਲ
phula
फूल

games images

ਪੱਤੇ
patē
पत्ते

games images

ਅਨਾਜ
anāja
अनाज

games images

ਘਾਹ
ghāha
घास

games images

ਵਿਕਾਸ
vikāsa
विकास

games images

ਫੁੱਲ
phula
ह्यचीन्थ

games images

ਬਗੀਚਾ
bagīcā
लॉन

games images

ਲਿੱਲੀ
lilī
कुमुदिनी

games images

ਅਲਸੀ
alasī
अलसी

games images

ਖੁੰਬ
khuba
कुकुरमुत्ता

games images

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
जैतून का पेड़

games images

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
ताड़ का पेड़

games images

ਪੈਂਸੀ
painsī
स्रीवत

games images

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
आड़ू का वृक्ष

games images

ਪੌਦਾ
paudā
पौधा

games images

ਖਸਖਸ
khasakhasa
खसखस

games images

ਜੜ੍ਹ
jaṛha
जड़

games images

ਗੁਲਾਬ
gulāba
गुलाब

games images

ਬੀਜ
bīja
बीज

games images

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
सफ़ेद फूल

games images

ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
सूरजमुखी

games images

ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
कांटा

games images

ਤਣਾ
taṇā
तना

games images

ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
ट्यूलिप

games images

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
कुमुद

games images

ਆਟਾ
āṭā
गेहूँ