खरीदारी - ግብይት


ዳቦ መጋገሪያ
dabo megagerīya
बेकरी


ባር ኮድ
bari kodi
बार कोड


መፅሐፍ መሸጫ
met͟s’iḥāfi meshech’a
किताबों की दुकान


ካፌ
kafē
कैफे


መድሐኒት ቤት
mediḥānīti bēti
फार्मेसी


ላውንደሪ
lawiniderī
ड्राईक्लीनर


የአበባ መሸጫ
ye’ābeba meshech’a
फूलों की दुकान


ስጦታ
sit’ota
उपहार


ገበያ
gebeya
बाजार


የገበያ ማዕከል
yegebeya ma‘ikeli
बाजार हॉल


የጋዜጣ መሸጫ ሱቅ
yegazēt’a meshech’a suk’i
अख़बार का स्टैंड


ፋርማሲ
farimasī
फार्मेसी


ፖስታ ቤት
posita bēti
डाकघर


ሸክላ ስራ
shekila sira
मिट्टी के बर्तन


ንግድ
nigidi
बिक्री


ሱቅ
suk’i
दुकान


ሸመታ
shemeta
खरीदारी


የመገበያያ ቦርሳ
yemegebeyaya borisa
शॉपिंग बैग


የመገበያያ ቅርጫት
yemegebeyaya k’irich’ati
खरीदारी की टोकरी


የመገበያያ ጋሪ
yemegebeyaya garī
खरीदारी की ट्राली


የገበያ ጉብኝት
yegebeya gubinyiti
खरीदारी की होड़