واژگان

‫خرید» Shopping

games images

il panificio
‫نانوایی

games images

il codice a barre
‫بارکُد

games images

la libreria
‫کتابفروشی

games images

il caffè
‫کافه

games images

la drogheria
‫داروخانه

games images

la lavanderia
‫خشک شویی

games images

il negozio di fiori
‫گل فروشی

games images

il regalo
‫هدیه

games images

il mercato
‫بازار

games images

il mercato coperto
‫مرکز خرید

games images

l‘edicola
‫دکه روزنامه فروشی

games images

la farmacia
‫داروخانه

games images

l‘ufficio postale
‫اداره پست

games images

la ceramica
‫سفالگری

games images

i saldi
‫فروش

games images

il negozio
‫فروشگاه

games images

lo shopping
‫خرید

games images

la borsa della spesa
‫کیسه خرید

games images

il cestino
‫سبد خرید

games images

il carrello della spesa
‫چرخ خرید

games images

la giornata di shopping
‫تور خرید