واژگان

‫ترافیک» Traffico

games images

l‘incidente
‫تصادف

games images

la barriera
‫مانع

games images

la bicicletta
‫دوچرخه

games images

la barca
‫قایق

games images

il bus
‫اتوبوس

games images

la funivia
‫تراموا

games images

l‘automobile
‫اتومبیل

games images

il camper
‫کاروان

games images

la carrozza
‫درشکه

games images

il sovraffollamento
‫ازدحام

games images

la strada di campagna
‫جادّه

games images

la nave da crociera
‫کشتی

games images

la curva
‫منحنی

games images

il vicolo cieco
‫بن بست

games images

la partenza
‫پرواز هواپیما

games images

il freno di emergenza
‫ترمز اضطراری

games images

l‘ingresso
‫ورودی

games images

la scala mobile
‫پله برقی

games images

il bagaglio in eccesso
‫اضافه بار

games images

l‘uscita
‫خروج

games images

il traghetto
‫کشتی

games images

il camion dei pompieri
‫ماشین آتش نشانی

games images

il volo
‫پرواز

games images

il vagone merci
‫واگن

games images

la benzina
‫بنزین

games images

il freno a mano
‫ترمز دستی

games images

l‘elicottero
‫هلیکوپتر

games images

l‘autostrada
‫بزرگراه

games images

la casa galleggiante
‫خانه قایقی

games images

la bicicletta da donna
‫دوچرخه زنانه

games images

la svolta a sinistra
‫گردش به چپ

games images

il passaggio a livello
‫محلّ تقاطع

games images

la locomotiva
‫لوکوموتیو

games images

la mappa
‫نقشه

games images

la metropolitana
‫مترو

games images

il ciclomotore
‫موتورگازی

games images

il motoscafo
‫قایق موتوری

games images

il motociclo
‫موتور سیکلت

games images

il casco da moto
‫کلاه ایمنی

games images

la motociclista
‫موتورسوار

games images

la mountain bike
‫دوچرخه

games images

il valico montano
‫معبر

games images

il divieto di sorpasso
‫سبقت ممنوع

games images

i non fumatori
‫غیر سیگاری

games images

la strada a senso unico
‫خیابان یک طرفه

games images

il parchimetro
‫پارکومتر

games images

il passeggero
‫مسافر

games images

l‘aereo di linea
‫هواپیمای مسافری

games images

il pedone
‫عابر پیاده

games images

l‘aereo
‫هواپیما

games images

la buca
‫دست انداز

games images

l‘aereo ad eliche
‫هواپیما

games images

la rotaia
‫خط آهن

games images

il ponte della ferrovia
‫پل راه آهن

games images

la rampa
‫سطح شیب دار

games images

la precedenza
‫حق عبور

games images

la strada
‫خیابان

games images

la rotonda
‫میدان

games images

la fila di sedili
‫ردیف صندلی

games images

il monopattino
‫روروک

games images

lo scooter
‫موتور

games images

il cartello
‫تابلو راهنما

games images

la slitta
‫سورتمه

games images

la motoslitta
‫اتومبیل برفی

games images

la velocità
‫سرعت

games images

il limite di velocità
‫حداکثر سرعت

games images

la stazione
ایستگاه راه‌آهن

games images

il battello a vapore
‫کشتی

games images

la fermata
‫ایستگاه

games images

il cartello stradale
‫تابلو نام خیابان

games images

il passeggino
‫کالسکه

games images

la stazione della metropolitana
‫ایستگاه مترو

games images

il taxi
‫تاکسی

games images

il biglietto
‫بلیط

games images

gli orari
‫جدول حرکت

games images

il binario
‫ریل

games images

lo scambio ferroviario
‫ریل

games images

il trattore
‫تراکتور

games images

il traffico
‫ترافیک

games images

l‘ingorgo
‫راه بندان

games images

il semaforo
‫چراغ

games images

il cartello stradale
‫تابلو راهنمایی رانندگی

games images

il treno
‫قطار

games images

il viaggio in treno
‫قطار سواری

games images

il tram
‫مترو

games images

il trasporto
‫حمل و نقل

games images

il triciclo
‫سه چرخه

games images

il camion
‫کامیون

games images

il doppio senso di marcia
‫ترافیک مقابل

games images

il sottopassaggio
‫زیرگذر