برگرد
‫خرید - Shopping


bakery
‫نانوایی


bar code
‫بارکُد


bookshop
‫کتابفروشی


café
‫کافه


drugstore
‫داروخانه


dry cleaner
‫خشک شویی


flower shop
‫گل فروشی


gift
‫هدیه


market
‫بازار


market hall
‫مرکز خرید


newspaper stand
‫دکه روزنامه فروشی


pharmacy
‫داروخانه


post office
‫اداره پست


pottery
‫سفالگری


sale
‫فروش


shop
‫فروشگاه


shopping
‫خرید


shopping bag
‫کیسه خرید


shopping basket
‫سبد خرید


shopping cart
‫چرخ خرید


shopping tour
‫تور خرید

برگرد