برگرد
‫گیاهان - Plants


bamboo
‫بامبو


blossom
‫شکوفه


bouquet of flowers
‫دسته گل


branch
‫شاخه


bud
‫غنچه


cactus
‫کاکتوس


clover
‫گل شبدر چه


cone
‫مخروط


cornflower
‫گل گندم


crocus
‫زعفران


daffodil
‫نرگس


daisy
‫گل مروارید


dandelion
‫قاصدک


flower
‫گل


foliage
‫شاخ و برگ


grain
‫دانه


grass
‫چمن


growth
‫رشد


hyacinth
‫سنبل


lawn
‫چمن


lily
‫سوسن سفید


linseed
‫تخم بزرک


mushroom
‫قارچ


olive tree
‫درخت زیتون


palm tree
‫درخت خرما


pansy
‫بنفشه سه رنگ


peach tree
‫درخت هلو


plant
‫گیاه


poppy
‫خشخاش


root
‫ریشه


rose
‫گل رز


seed
‫بذر


snowdrop
‫گل برف


sunflower
‫گل آفتاب گردان


thorn
‫خار


trunk
‫تنه


tulip
‫گل لاله


water lily
‫نیلوفر آبی


wheat
‫گندم

برگرد