برگرد
‫دین - Religion


Easter
‫عید پاک


Easter egg
‫تخم مرغ عید پاک


angel
‫فرشته


bell
‫ناقوس


bible
‫کتاب مقدس


bishop
‫اسقف


blessing
‫برکت


Buddhism
‫بودیسم


Christianity
‫مسیحیت


Christmas gift
‫هدیه کریسمس


Christmas tree
‫درخت کریسمس


church
‫کلیسا


coffin
‫تابوت


creation
‫خلقت


crucifix
‫صلیب عیسی


devil
‫شیطان


god
‫خدا


Hinduism
‫آیین هندو


Islam
‫اسلام


Judaism
‫یهودیت


meditation
‫مراقبه


mummy
‫مومیایی


Muslim
‫مسلمان


pope
‫پاپ


prayer
‫نماز


priest
‫کشیش


religion
‫دین


service
‫مراسم مذهبی


synagogue
‫کنیسه


temple
‫معبد


tomb
‫مقبره

برگرد