واژگان

‫امور مالی   »   Finance

bankomat

‫دستگاه خودپرداز

účet

‫حساب

banka

‫بانک

bankovka

‫اسکناس

šek

‫چک

pokladna

‫صندوق

mince

‫سکّه

měna

‫ارز

diamant

‫الماس

dolar

‫دلار

dar

‫اهداء

euro

‫یورو

směnný kurz

‫نرخ ارز

zlato

‫طلا

luxus

‫تجملات

burzovní cena

‫شاخص بورس

členství

‫عضویت

peníze

‫پول

procento

‫درصد

prasátko

‫قلّک

cenovka

‫قیمت

peněženka

‫کیف پول

stvrzenka

‫رسید

burza

‫بورس

obchod

‫تجارت

poklad

‫گنج

peněženka

‫کیف پول

bohatství

‫ثروت
برگرد