برگرد
‫آموزش و پرورش - Educació


l‘arqueologia
‫باستان شناسی


l‘àtom
‫اتم


la pissarra
‫ تخته


el càlcul
‫محاسبه


la calculadora
‫ماشین حساب


el certificat
‫گواهینامه


el guix
‫گچ


la classe
‫کلاس


el compàs
‫پرگار


la brúixola
‫قطب نما


el país
‫کشور


el curs
‫کلاس


el diploma
‫دانش نامه


la direcció
‫جهت


la formació
‫آموزش


el filtre
‫فیلتر


la fórmula
‫فرمول


la geografia
‫جغرافیا


la gramàtica
‫دستور زبان


el coneixement
‫دانش


la llengua
‫زبان


la lliçó
‫درس


la biblioteca
‫کتابخانه


la literatura
‫ادبیات


les matemàtiques
‫ریاضیات


el microscopi
‫میکروسکوپ


el nombre
‫عدد


el número
‫شماره


la pressió
‫فشار


el prisma
‫منشور


el professor
‫استاد


la piràmide
‫هرم


la radioactivitat
‫رادیواکتیویته


la balança
‫ترازو


l‘espai
‫فضا


l‘estadística
‫آمار


l‘estudi
‫تحصیلات


la síl·laba
‫هجا


la taula
‫جدول


la traducció
‫ترجمه


el triangle
‫مثلث


la dièresi
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


la universitat
‫دانشگاه


el mapa del món
‫نقشه جهان

برگرد